ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει σχετικών ΥΑ, τα Γυμνάσια θα επαναλειτουργήσουν στις 18 Μαΐου και  έως τις 12 Ιουνίου. Στο διάστημα αυτό, κάθε τμήμα θα χωρίζεται σε δύο  υποτμήματα (α΄  και β΄) τα οποία θα παρακολουθούν τα μαθήματα με εναλλαγή ημερών ανά εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή οι μαθητές του α΄υποτμήματος, Τρίτη και Πέμπτη οι μαθητές του β΄ υποτμήματος, την πρώτη εβδομάδα, και εναλλάξ για τις τρεις επόμενες εβδομάδες).

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η μαθητής/τρια  ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, ή έχει άτομο στο οικογενειακό του περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019-2020